Skip to main content

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН MEBELIKOMFORT.COM

 

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на Oml.bg. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между  Oml.bg и Клиента.

 

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! Дата на актуализация: 29.03.2020 г.

 

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

“ТК Комфорт” ООД, ЕИК 201527751, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. “Братя Миладинови” 21, представлявано от Иван Христов (за краткост по-долу „Търговец“, „Продавач“, „Сайт“, „Ние“), администрира и управлява сайта www.oml.bg – онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ Oml.bg е търговско дружество
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в e–магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес oml.bg
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
е/ Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.
ж/ Под „кредитна институция” се разбират финансовите институции отпускащи целеви потребителски кредити за закупуване на стока .
з/ Под „главница” се разбира, чистият размер на дълга по потребителски кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви и др. такси.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Oml/bg предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е – магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
1.2 Договорът за продажба между  oml.bg и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

1.3 Опция за плащане с банкова карта чрез виртуален ПОС, НЕ СЕ съхраняват данни за банкови карти, срок за възстановяване на суми 14 работни дни.

Leave a Reply